Opnieuw vernietiging door het ...

Opnieuw vernietiging door het Grondwettelijk Hof: optreden van burgers namens de provincie

Zoals in een vorige publicatie reeds aangegeven, werd een gelijkaardige beslissing genomen door het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de opheffing van art. 187 van het provinciedecreet.

Dit artikel had dezelfde inhoud als art. 194 van het gemeentedecreet, maar sloeg dan uiteraard op de provincie. Ook daar kunnen inwoners, wanneer de provinciale overheid nalaat op te treden, zelf in rechte optreden.

Ook hier werd het betrokken artikel opgeheven en nadien vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Indien u hierover vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.