Oproeping in verzoening bij ee...

Oproeping in verzoening bij een tegenvordering?

Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek omvat de verplichting om de toekomstig verwerende partij op te roepen in verzoening alvorens een dagvaarding te lanceren. De verzoening moet dus plaatsvinden voor de partijen in een gerechtelijke procedure betrokken zijn.

Het stellen van een tegenvordering impliceert net dat partijen reeds betrokken zijn in een gerechtelijke procedure. In dit geval hoeft de verwerende partij geen oproeping in verzoening meer te organiseren. De verwerende partij kan haar tegenvordering zonder verdere formaliteiten stellen. Hetzelfde geldt voor het stellen van een tussenvordering.