Opzegging huurovereenkomst

Opzegging huurovereenkomst

OPZEGMOGELIJKHEDEN CONTRACT 9 JAAR

Huurder

Op ieder ogenblik
Opzegtermijn: 3 maanden
Opzegvergoeding:

  • 3 maanden: in 1e jaar
  • 2 maanden: in 2e jaar
  • 1 maand: in 3e jaar-> Na eerste drie jaar geen opzegvergoeding verschuldigd

Verhuurder

Op ieder ogenblik:
Opzegtermijn: 6 maanden: goed persoonlijk/afstammelingen betrekken

Bij einde 1e en 2e driejarige periode:
Opzegtermijn: 6 maanden: verbouwen (kostprijs > 3 jaar huur)

Bij einde 1e en 2e driejarige periode, zonder motivering:
Opzegtermijn: 6 maanden
Opzegvergoeding:

9 maanden: 1e driejarige periode
6 maanden: 2e driejarige periode

Opgelet!
De huurovereenkomst eindigt indien een partij ten minste 6 maanden vóór de vervaldag opzegt.
Bij gebreke aan opzeg, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor drie jaar verlengd.

OPZEGMOGELIJKHEDEN CONTRACT KORTER OF GELIJK AAN 3 JAAR

Geen opzegmogelijkheden vóór het verstrijken van de bepaalde duur!

Opgelet!

De huurovereenkomst eindigt indien een partij ten minste 3 maanden vóór de vervaldag opzegt.

Indien huurder niet tijdig opzeg betekent of het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, wordt, niettegenstaande een andersluidend beding/contract, de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor 9 jaar! (vanaf de aanvankelijke overeenkomst).