Organisaties zonder rechtspers...

Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, maar met de kans op een faillissement

De inwerkingtreding van boek XX van het Wetboek Economisch Recht houdt voor de meeste ondernemers geen drastische of dramatische wijzigingen in. Deze stelling geldt evenwel niet voor iedereen die hun ondernemingshonger pogen te stillen.

Een van de meest innoverende vernieuwingen, dewelke bij de zogenaamde “organisaties zonder rechtspersoonlijkheid” voor potentiële slapeloze nachten zorgt, is de uitbreiding van het personele toepassingsgebied van het (nieuwe) insolventierecht.

Voor de tijdelijke handelsvennootschappen en de commerciële maatschappen is dit niets nieuws, aangezien zij (of toch minstens haar bestuurders – zaakvoerders en aandeelhouders) de hete adem van het faillissementsrecht al langer voelden. Onder “organisaties” vallen conform boek XX echter ook de feitelijke verenigingen, of beter de sportclub in het dorp en de jeugdvereniging.

Vermoedelijk staan slechts weinig bestuursleden van dit type verenigingen stil bij het feit dat ook zij het voorwerp kunnen worden van een faillissementsprocedure. De wetgever heeft echter wel een uitweg voorzien, namelijk als er geen uitkeringsoogmerk of feitelijke uitkeringen gebeuren aan (bestuurs-)leden is het gevaar afgewend.

Het (feitelijk) uitkeringscriterium zal dus een grote invloed hebben in een eventueel verweer dat kan gevoerd worden. Het op geijkte tijdstippen uitbetalen van trainers (als sportclub) zou al voldoende kunnen zijn om de nieuwe insolventiewetgeving van toepassing te verklaren.

Heeft u algemene of specifieke vragen omtrent de eventuele gevolgen van dergelijke insolventieprocedures, aarzel dan niet om ons te contacteren voor advies op maat.