Pachtopzeg kan gegeven worden ...

Pachtopzeg kan gegeven worden door één echtgenoot

Elke echtgenoot kan zonder medewerking van de andere echtgenoot een pachtopzegging geven voor een onroerend goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen behoort.

Het geven van een pachtopzeg wordt immers gezien als een daad van beheer Dit is een handeling die kadert binnen het normale beheer van het vermogen. Het vermogen wordt door deze handeling niet gewijzigd.

De pachtopzeg kent wel andere strikte voorwaarden en termijnen. Tijdig een advocaat raadplegen is een must.