Een pachtovereenkomst zonder p...

Een pachtovereenkomst zonder pachtprijs?

Een pachtovereenkomst veronderstelt steeds dat de pachter een zekere huurprijs betaalt aan de verpachter in ruil voor het genot dat hij krijgt over de onroerende goederen van de verpachter.

Zonder de betaling van een pachtprijs kan er geen sprake zijn van een pachtovereenkomst, zelfs wanneer het onroerend goed wordt ingeschakeld in de landbouwactiviteit van de gebruiker. Hetzelfde geldt wanneer de bepaalde pachtprijs zo onbeduidend laag is dat zij niet zal een pachtprijs kan worden beschouwd.

In dit geval kan uw overeenkomst eventueel als een bruiklening of commodaat dan wel als bezetting ter bede worden beschouwd.

Raadpleeg dus zeker een advocaat om elke betwisting over de aard van uw overeenkomst te vermijden.