Advocatenkantoor Leuven

Aansprakelijkheidsrecht

 • verkeersongevallen
 • diverse schadedossiers : lichamelijke en materiele schade
 • medische aansprakelijkheid
 • professionele aansprakelijkheid
 • arbeidsongevallen
 • verzekeringsrecht
Contact : LEES MEER

Handels- en Ondernemingsrecht

 • onderhandelen en opstellen van diverse handelscontracten
 • invorderingen (niet-betaalde facturen)
 • handelspraktijken
 • mededingingsrecht
 • consumentenrecht
 • intellectuele eigendom: auteursrecht, merken, tekeningen en mod...

  LEES MEER

Ondernemingen in moeilijkheden

 • begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden
 • gerechtelijk akkoord
 • faillissement (curatele)
 • bijstand bij het verschijnen voor de Kamer voor Handelsonderzoeken
 • aangifte van schuldvorderingen in faillissementen
LEES MEER