Procedures bij de Raad van Sta...

Procedures bij de Raad van State

In het algemeen zijn er bij de Raad van State drie procedures mogelijk.

Veruit de meeste procedure houden een vordering tot nietigverklaring in.

De gewone procedure bij de Raad van State houdt in dat de nietigverklaring van een bepaalde beslissing wordt gevorderd.

Daarnaast kan in de loop van het geding een schorsing gevraagd worden wanneer er sprake is van spoedeisendheid. De vroegere term “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” is vervangen door spoedeisendheid hetgeen inhoudt dat een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een zekere omvang of ernstige ongemakken te voorkomen.

Daarnaast is er nog een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid: dit betekent dat wanneer er een dreigend gevaar bestaat dat met een gewone schorsingsprocedure niet kan worden afgewend en wanneer de verzoeker met spoed in rechte is opgetreden : zie ter zake het arrest van de Raad van State van 12 maart 2014 nr 226. 721

Indien u vragen hebt omtrent de keuze van de procedure, kan u uiteraard met ons contact opnemen en zullen wij u met raad en daad bijstaan.