Raad van State vernietigt opni...

Raad van State vernietigt opnieuw milieuvergunning Uplace

Ons kantoor stond verschillende partijen bij in deze procedure.

Nadat vroeger reeds het GRUP werd vernietigd door de Raad van State bij arrest van 22 december 2017, ging de Raad van State nu ook over tot vernietiging van de milieuvergunning van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 23 juni 2016.

Dit werd uitgesproken bij arrest van de Raad van State van 24 oktober 2019 met nr. 245.911.

U kan het arrest in bijlage vinden.