Raad van State vernietigt RUP ...

Raad van State vernietigt RUP Vlaams-Brabant – Diest

Met een arrest van 8 oktober 2019 vernietigt de Raad van State het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 11 oktober 2016 waarbij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest” werd vastgesteld.

Dit is al de tweede maal dat de Raad van State een dergelijk PRUP van de provincie Vlaams-Brabant vernietigt.  Dit gebeurde immers ook al bij arrest van 8 januari 2014.

Arrest Raad van State van 8 oktober 2019