Raad van State vernietigt 2e v...

Raad van State vernietigt 2e verguning asfaltcentrale Grimbergen

De Raad van State heeft op een verzoekschrift van ons kantoor voor de twee keer ingegrepen en nu de milieuvergunning die door de Vlaamse Minister van Leefmilieu werd verleend voor de omstreden asfaltcentrale te Grimbergen vernietigd.

Reeds bij arrest van 11 januari 2007 werd de eerste milieuvergunning in dit dossier geschorst door de Raad van State.

De Vlaamse Minister voor Leefmilieu ging daarna echter over tot de intrekking van zijn eerste vergunning en verleende een nieuwe vergunning op 19 maart 2007.

Nu heeft de Raad van State deze tweede vergunning vernietigd.

Dit betekent dat de asfaltcentrale van Verhaeren Beton en Asfalt zijn vergunning kwijt is en niet langer kan exploiteren.