Raad van State vernietigt sted...

Raad van State vernietigt stedenbouwkundige vergunning Steenokkerzeel

Bij arrest van 29 september 2011 nummer 215462 vernietigt de Raad van State de stedenbouwkundige vergunning die verleend werd voor het aanleggen van een wegenis aan de Hoolantstraat.

Een uitgebreid verslag zal u op deze website later terugvinden.