Regsol of de elektronische aan...

Regsol of de elektronische aangifte van schuldvordering bij falingen.

Op 1 april 2017 gaat Regsol van start, wat staat voor het Centraal Register Solvabiliteit. In essentie is het een digitaal platform waar de curatoren, de rechter commissaris en de rechtbank met elkaar communiceren en documenten uitwisselen. Het papieren dossier verdwijnt op die manier.

Ook voor de schuldeisers is Regsol erg belangrijk.

De aangifte van schuldvordering moet immers vanaf diezelfde datum elektronisch gebeuren. Hoe dit concreet in zijn werk gaat wordt uitgelegd op de website www.regsol.be, waar de aangifte ook wordt ingediend.

Voor deze elektronische aangifte moet een vergoeding betaald worden van € 6,00. Deze eenmalige kost komt natuurlijk in de plaats van de vroegere administratieve kost (kopiëren, aangetekend opsturen naar de rechtbank en de curator) die met een dergelijke aangifte gepaard ging. U kan nadien ook via www.regsol.be uw aangifte bekijken, aanvullen of verbeteren.

De elektronische aangifte van schuldvordering komt rechtstreeks bij de curator terecht, die dan net zoals vroeger instaat voor de verwerking ervan en die u als schuldeiser op de hoogte houdt van het verder verloop van de procedure.

Enkel buitenlandse rechtspersonen of particulieren (d.i. iemand die niet over een KBO nummer beschikt) kunnen nog aangifte doen op papier bij de curator zelf.

De bedoeling van Regsol is uiteraard om de afhandeling van een faillissementsdossier efficiënter te laten verlopen en om de papierberg die hier traditioneel mee gepaard gaat te reduceren. Regsol wordt beheerd door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones.