Rijden op de pechstrook streng...

Rijden op de pechstrook strenger bestraft vanaf 1 juli 2019

Bent u iemand die de file al eens durft af te snijden door op de pechstrook te rijden? Bij deze bent u gewaarschuwd: vanaf 1 juli 2019 riskeert u een onmiddellijke inning van maar liefst 174 euro.

Vanaf 1 juli 2019 wordt het onterecht rijden op de pechstrook immers een overtreding van de derde graad, terwijl dit nu nog als een overtreding van de eerste graad wordt aanzien (en strafbaar is met een onmiddellijke inning van 54 euro).

Er wordt evenwel een uitzondering voorzien voor de volgende categorieën :

– voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren;

– voor personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven;

– voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven.

Bron : Koninklijk besluit van 26 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, B.S. 31 mei 2019, 54323.