De RME, een (geduchte) control...

De RME, een (geduchte) controleur van de syndicus

Een vereniging van mede-eigenaars (of VME) heeft jaarlijks een (gewone) algemene vergadering, een ondernemingsnummer, een syndicus en in bepaalde gevallen ook een raad van mede-eigendom (of RME).

Onder de 20 kavels is een RME niet verplicht, tenzij het reglement van mede-eigendom dit verplicht maakt. Hoewel het verplicht is een dergelijk orgaan op te richten, zijn er geen wettelijke voorschriften die van toepassing zijn.

Zo is de organisatie van de RME volledig vrij. Idealiter wordt er gekozen voor een oneven aantal leden. Belangrijk is wel om op te merken dat enkel eigenaars van een kavel zich kandidaat kunnen stellen.

Deze leden verkrijgen hun bevoegdheid door verkiezing door de algemene vergadering (bij gewone meerderheid).

Hoewel de naam anders doet vermoeden en sommigen doet denken aan een raad van bestuur, zijn de de bevoegdheden anders. De syndicus neemt de uitvoerende taken waar, terwijl de RME controleert. Het is als het ware de (permanente) controleur van de syndicus.

Deze nogal beperkte bevoegdheid kan door de algemene vergadering wel uitgebreid worden. De wetgever heeft wel de nodige aandacht gehad om een automatische bevoegdheidsuitbreiding aan banden te leggen. De uitbreiding is strikt in tijd beperkt en hierover moeten 3/4de van de aanwezige leden akkoord gaan.

Bevoegdheden die (wettelijk) aan de syndicus toebehoren, kunnen niet overgedragen worden. De mogelijke bevoegdheidsuitbreiding moet dan ook in het licht staan van een (betere) controlebevoegdheid, zonder dat de RME alleen de VME kan verbinden. Het is wel een mogelijkheid om de ondertekening van elke overeenkomst te onderwerpen aan mede-ondertekening door een lid van de RME.

De RME is dus geen syndicus light, maar wel een geduchte controleur van de syndicus.

De controleur is onderworpen aan een streng regime, want een bevoegdheidsoverschrijding kan genadeloos afgestraft worden door de VME of een individuele mede-eigenaar.

Heeft u de ambitie om lid te worden van een RME, of bent u het reeds maar heeft u een algemene (of specifieke) vraag? Contacteer ons dan voor een advies op uw maat.