Ruimtelijk uitvoeringsplan Wil...

Ruimtelijk uitvoeringsplan Wilsele gedeeltelijk vernietigd

De Raad van State heeft bij arrest d.d. 16 mei 2014 (arrestnummer 227.428) de vordering tot nietigverklaring van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Leuven voor de gemeente Wilsele ingesteld door mr. Johan Verstraeten gedeeltelijk gegrond verklaard.

De nietigverklaring heeft betrekking op deelgebied 4 Woutersstraat en deelgebied 5 Brugveldstraat aangezien de Raad van State van oordeel was dat voor beide deelgebieden de verkeersproblematiek in de Louis Woutersstraat te Wilsele onvoldoende werd beoordeeld door de stad Leuven.

Enkel deelgebied 4 Woutersstraat en deelgebied 5 Brugveldstraat grenzen aan de Louis Woutersstraat zodanig dat de Raad van State van oordeel is dat de verkeersproblematiek enkel tot vernietiging kan leiden van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor wat betreft deze twee deelgebieden.

Het arrest van de Raad van State illustreert andermaal de noodzaak dat het bestuur bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op afdoende wijze de impact van haar plannen op onder andere de mobiliteitssituatie dient na te gaan. Indien zij dit niet doet, komt zij te kort aan haar algemene bestuursverplichtingen hetgeen kan leiden tot een vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan door de Raad van State.