RUP Tiensesteenweg – Leu...

RUP Tiensesteenweg – Leuven: goedgekeurd door de stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant

Zoals we reeds eerder aankondigden via onze website, heeft de stad Leuven drie Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opgesteld voor de Tiensesteenweg en omgeving.

Inmiddels werden de drie plannen op 26 mei 2014 definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Leuven.

De provincie Vlaams-Brabant verleende op haar beurt op 7 augustus 2014 haar goedkeuring aan de plannen.

De beslissingen werden op 26 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor zullen de drie plannen van kracht worden vanaf 10 oktober 2014 (veertien dagen na de publicatie).

Door de publicatie heeft ook de termijn van zestig dagen om een beroep in te stellen bij de Raad van State een aanvang genomen.

Indien u bijgevolg niet akkoord gaat met de plannen, dient u hiervoor tijdig een procedure op te starten.

Ons advocatenkantoor volgt deze zaak op de voet en is bereid om u bij te staan met de nodige expertise.