Scheiding bij samenwoning: wat...

Scheiding bij samenwoning: wat met de kinderen?

Stel je gaat als ongehuwd koppel uit elkaar en je hebt samen kinderen.

Hoe moet het dan verder? Waar kan je terecht?

Als je als ongehuwd koppel uit elkaar gaat en kinderen hebt dan is de Jeugdrechtbank bevoegd om te oordelen over het ouderlijk gezag, verblijf van de kinderen en eventuele onderhoudsbijdrage.

De territoriaal bevoegde rechtbank is deze van de woonplaats van het kind.

Om de Jeugdrechtbank te vatten, dien je een verzoekschrift neer te leggen.
Dit kan met de hulp van een advocaat gebeuren.

In het verzoekschrift kunnen o.a. volgende aspecten aan bod komen:

  • gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen of exclusief ouderlijk gezag
  • verblijfsregeling van de kinderen: week -of weekendregeling, schoolvakanties
  • Onderhoudsgeld voor de kinderen
  • Kinderbijslag en andere sociale en fiscale voordelen
  • Buitengewone kosten (o.a. school- en medische kosten)

Vanaf de leeftijd van 12 jaar zal de Jeugdrechter de kinderen ook horen over bovenstaande problematiek.
Zij worden dus steeds uitgenodigd voor een gesprek maar de Jeugdrechter heeft geen verplichting om effectief toe te kennen wat ze vragen.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen ook gehoord worden maar dit is niet verplicht en gebeurt enkel indien de Jeugdrechter dit aangewezen acht.