Scheiding van goederen met toe...

Scheiding van goederen met toevoeging van vennootschap van aanwinsten

Een huwelijkscontract van scheiding van goederen waarop de regels van een gemeenschappelijk vermogen van het gemeenschapsstelsel gelden?

Het kan.

Door de (toekomstige) echtgenoten kan immers een huwelijkscontract van scheiding van goederen worden afgesloten met toevoeging van een vennootschap van aanwinsten.

Een huwelijkscontract waarbij de echtgenoten opteren voor een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een vennootschap van aanwinsten moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig de bedoeling van partijen.

Door de toevoeging van zulke vennootschap van aanwinsten hebben de echtgenoten de bescherming van de scheiding van goederen willen combineren met onderlinge solidariteit.

Ingeval van dubbelzinnigheid of onduidelijkheid dienen bovendien de regels van het wettelijk stelsel te worden weerhouden.

Een meerderheid van de rechtsleer meent dan ook dat in de interne verhouding tussen de echtgenoten alle bepalingen inzake het gemeenschappelijk vermogen van een gemeenschapsstelsel gelden.

Zo kan bijvoorbeeld de gezinswoning die de echtgenoten voor het huwelijk samen in onverdeeldheid hadden aangekocht via huwelijkscontract worden ingebracht in de vennootschap van aanwinsten.

Daar de gezinswoning aldus gemeenschappelijk is, dienen ook de regels van het gemeenschapsstelsel worden toegepast.

Ingeval van een echtscheiding zal dan ook bijvoorbeeld de woonstvergoeding in het kader van de vereffening-verdeling verschuldigd zijn vanaf de vereffeningsdatum, namelijk datum van inleiding van echtscheidingseis – en dus niet vanaf de datum van feitelijke scheiding.