De schoolstraat: een verandere...

De schoolstraat: een veranderend begrip in de Wegcode

Zoals u eerder al kon lezen op onze website werd op 20 oktober 2018 het begrip “schoolstraat” officieel ingeschreven in de Wegcode.

De definitie van de schoolstraat luidde als volgt:

“openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat’.”

Tevens werden er in artikel 22undecies van de Wegcode verkeersregels opgelegd voor het verkeer in de schoolstraat.

De openbare weg werd voorbehouden voor voetgangers en fietsers en enkel drie categorieën van bestuurders kregen nog toegang tot de schoolstraat:

  • bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is,
  • prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt,
  • voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder.

De bestuurders die in de schoolstraat mogen rijden, moeten dit stapvoets doen en dienen de doorgang vrij te laten voor de voetgangers en fietsers, hen voorrang te verlenen en te stoppen indien nodig.

De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen en hen niet hinderen.

Bij wet van 13 april 2019 werd het begrip schoolstraat echter veranderd.

Plotseling was er geen sprake meer van een verplaatsbare afsluiting die daar geplaatst zou worden tijdens bepaalde uren, maar is een schoolstraat:

“een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen motorvoertuigen geweerd worden door een verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “schoolstraat”, tenzij het onderbord in een uitzondering voorziet voor bepaalde motorvoertuigen.”

Ook de verkeersregels werden aangepast.

Zo werd het toepassingsgebied verruimd en wordt de openbare weg nu voorbehouden voor voetgangers, rijwielen én speed pedelecs.

Enkel prioritaire voertuigen (in het kader van hun opdracht) en voertuigen in het bezit van een vergunning krijgen nog toegang tot een schoolstraat.

Dit betekent dat bewoners of mensen die een garage hebben in de schoolstraat eveneens een vergunning dienen aan te vragen!

Het uitrijden van de schoolstraat is wel nog toegelaten voor de reeds aanwezige voertuigen, tenzij anders bepaald door de wegbeheerder.
De overige regels zoals ingevoegd in 2018 blijven onverminderd van toepassing.

Bij wet van 22 juni 2020 werd de vermelding dat uitrijden uit de schoolstraat steeds mogelijk is echter geschrapt.

Ook het uitrijden van de schoolstraat is vanaf nu dus voorbehouden voor voertuigen met een vergunning, dan wel prioritaire voertuigen.

Bronnen:
– Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft, BS 1 juli 2019, 212637.
– Wet 22 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers, BS 21 september 2020, 22564.