De schriftelijke algemene verg...

De schriftelijke algemene vergadering voor appartementsmede-eigendom: het kan tijdelijk nog makkelijker.

Een schriftelijke algemene vergadering houden, is op zich niets nieuws.
Om evidente redenen, Corona uiteraard, werd tot 30.06.2021 de unanimiteitsvereiste versoepeld.
De regel was immers dat je enkel een schriftelijk algemene vergadering kon houden, indien alle beslissingen met unanimiteit werden genomen.

De regel is nu: meer dan de helft van de leden van de VME , die minstens de helft van de aandelen van de gemeenschappelijke delen van de VME bezitten, moeten stemmen en daarbij de meerderheid halen die voorzien is bij beslissingen tijdens een gewone fysieke algemene vergadering.
Met andere woorden: de helft van de leden, die samen de helft van gemeenschappelijke aandelen vertegenwoordigen, kunnen stemmen met de gebruikelijke meerderheid.

De syndicus zal u per (elektronische) post een brief opsturen, met daarop de vragen / beslissingen waarop u met ja / nee kan antwoorden.
U stuurt uw antwoord binnen de drie weken terug met de (elektronische) post naar de syndicus. Als het echt dringend is, kan de syndicus vragen om dit binnen de acht dagen te doen.
De syndicus zal uiteraard een verslag opstellen van het aantal geldig ontvangen stemmen en het resultaat.

Moeilijk hoeft dat dus niet te zijn.

Het evidente nadeel aan dergelijke procedure is dat er geen ruimte is voor debat.
Dan is een elektronische algemene vergadering meer aangewezen. Wij schreven hierover reeds in ons bericht van 5 april 2021. U  kan deze tekst vinden via deze LINK.

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht.