Sluiting van twee hondenkweker...

Sluiting van twee hondenkwekerijen in Sint Lievens Houtem

Op de zitting van 18 februari 2010 van de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde werd de zaak tegen twee hondenkwekers behandeld wegens ernstige dierenmishandeling.

De zaak kwam aan het rollen nadat een werkneemster van de betrokken kwekerijen via enkele dierenrechtenorganisaties, waaronder GAIA, klacht wegens zware dierenmishandeling en -verwaarlozing had neergelegd bij het Parket te Oudenaarde en deze zaak eveneens had kenbaar gemaakt aan de FOD, Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en Cites.

Bij een grondige controle van de hondenkwekerij door deze inspectiedienst, werden niet minder dan 18 ernstige overtredingen vastgesteld tegen onder meer de wet van 14.08.19986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren.

De vastgestelde inbreuken waren dermate ingrijpend dat deze inspectiedienst tot onmiddelijke maatregelen liet overgaan omtrent onderzoek en verzorging van zieke dieren, het rechtzetten van een aantal administratieve inbreuken, onwettige praktijken en de inbeslagname van niet-toelaatbare medicatie.

De voornaamste maatregel bestond erin om op grond van de zwaarwichtigheid van de vastgestelde feiten tot de intrekking van de erkenning van beide hondenkwekerijen over te gaan.

Dez bevoegde minister heeft onmiddellijk bevolen om de procedure tot intrekking van de aan beide hondenkwekers toegekende vergunning te starten.

Op grond van het proces-verbaal van de voornoemde inspectiedienst, waarin de 18 inbreuken werden opgenomen, besliste de Procureur des Konings te Oudenaarde om tot vervolging van de betrokken hondenkwekers over te gaan.

Vier dierenrechtenorganisaties, met name GAIA VZW, Belgische Landelijke Inspectiedienst voor Dierenwelzijn VZW (B.L.I.D.), ANTI BrOODFOK ACTIE VZW (ABA) en VLAAMSE VERENIGING VOOR DIERENBESCHERMING (VVDB) hebben zich ter zitting van 18.02.2010 burgerlijke partij gesteld.

UItspraak in deze zaak zal volgen op 25 maart 2010.