Soorten adoptie

Soorten adoptie

Er bestaan twee soorten adoptie: de gewone en de volle adoptie.

Volle adoptie kan enkel bij minderjarigen jonger dan 18 jaar.

De volle adoptie brengt bovendien sterker ingrijpende rechten en plichten met zich mee aangezien het kind hetzelfde statuut wordt verleend als ware het geboren uit de adoptant(en).

Dit heeft voor gevolg dat alle verwantschapsbanden met het oorspronkelijke, biologische gezin van de geadopteerde worden verbroken; de geadopteerde integraal wordt opgenomen in het gezin van de adoptant(en) en de adoptie onherroepelijk is.

Dit in tegenstelling tot de gewone adoptie die kan plaats grijpen bij zowel minderjarigen als meerderjarigen. De gewone adoptie knipt de banden met het oorspronkelijke gezin niet door. Daarenboven wordt geen verwantschapsband gecreëerd tussen de geadopteerde en de andere gezinsleden van de adoptant(en) (bijvoorbeeld de biologische kinderen van de adoptant), maar er wordt wel een band gecreëerd tussen de adoptant en de afstammelingen van de geadopteerde. Tevens kan een gewone adoptie door de rechter worden herroepen om zeer gewichtige redenen. Het laatste essentiële verschil tussen beide vormen bevindt zich op het vlak van naamgeving. Zo krijgt de geadopteerde bij volle adoptie automatisch de familienaam van de adoptant, terwijl bij gewone adoptie de geadopteerde kan kiezen voor het behoud van zijn oorspronkelijke familienaam.