Het stedenbouwkundig attest en...

Het stedenbouwkundig attest en de bijhorende perikelen: wat nu?

Alvorens u overgaat tot de aankoop van een perceel grond, doet u de nodige opzoekingswerken.

Zo is het al dan niet afleveren van een gunstig stedenbouwkundig attest door de gemeente van doorslaggevend belang bij uw keuze.

Een stedenbouwkundig attest mag evenwel niet worden verward met een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Dergelijk attest wordt namelijk louter verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kan een particulier zonder kosten of risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een perceel.

De op het attest vermelde informatie betreffende bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig, te rekenen vanaf de uitreiking ervan.

Ondanks de bindende kracht ervan gedurende twee jaar, geeft dergelijk attest vaak aanleiding tot discussies.

Wat als er na twee jaar onverwacht een ongunstig stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd en u reeds bent overgegaan tot aankoop van het perceel? Wat als de gemeente fout beoordeelt of de aanvraag van het overwogen project in redelijkheid de toets aan de stedenbouwkundige voorschriften, de verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, zal kunnen doorstaan?

Heeft u twijfels over het aan u afgeleverd stedenbouwkundig attest, bent u reeds verwikkeld in een discussie hieromtrent of wenst u een advies?

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-leuven.be – 016/30 14 40