Een testament, is dat nodig?

Een testament, is dat nodig?

Waar komen mijn bezittingen terecht na mijn overlijden? Voorziet de wetgever in een regelgeving of neem ik best zelf een beslissing?

De wetgever voorziet in een wettelijk systeem indien de overledene geen wilsbeschikking heeft nagelaten. In dit geval worden de erfgenamen onderverdeeld in “ordes”.

Afhankelijk van wie tussenkomt, ouders – broers en zussen – kinderen – nonkels en tantes,.. zal de ene orde de andere orde uitsluiten van de nalatenschap.

Voor veel mensen zullen deze algemeen wettelijk bepaalde regels inzake de vereffening-verdeling van de nalatenschap tegemoetkomen aan de wensen van de overledene. In dergelijk geval is een testament niet nodig.

Evenwel, wens je van deze algemene regels af te wijken, dan is een testament vereist.

Zo kan uw wens er in bestaan om uw gehele nalatenschap aan één iemand, of één vennootschap (denk daarbij aan een goed doel) te geven.

Ook kan je specifieke zaken toewijzen aan een persoon, bijvoorbeeld juwelen aan een kleindochter, of een schilderij aan je zoon.

Om tot een geldig testament te komen, heeft wetgever in drie wettelijke mogelijkheden voorzien, elk gekoppeld aan hun eigen vormvereisten.

Daarnaast dient u ook rekening te houden met het reservatair deel van uw nalatenschap. Dit is het minimale erfdeel waarover u niet vrij kan beschikken.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden betreffende de verdeling van uw nalatenschap, of heeft u vragen bij de geldigheid van een testament, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.