Het toepassingsgebied van verb...

Het toepassingsgebied van verborgen algemene voorwaarden

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Je wandelt een toonzaal van een winkel binnen en voor je het weet hangt er een opdringerige verkoper aan je mouw. Je moet vandaag je aankoop doen want er is een bijzondere aanbieding en het is toevallig vandaag de laatste dag dat die aanbieding geldt. En net het stuk dat jij wil is het allerlaatste dat voorhanden is, dus je kan maar beter snel beslissen. Je wordt onder (zachte) dwang meegenomen naar een bureautje waar de verkoper je een contract onder je neus schuift waarop hij de kenmerken van de bestelling reeds heeft aangebracht. Jij hoeft alleen nog te tekenen en te betalen. De winkel zorgt wel voor de rest. Fantastisch toch?

Maar wie neemt er de tijd om hetgeen de verkoper je onder je neus heeft geduwd afdoende na te lezen? Wie beseft de impact van de algemene voorwaarden, waaronder een (soms exorbitant) hoge schadevergoeding indien je het contract annuleert (voor zover de algemene voorwaarden al ergens te vinden zijn)?

Het Hof van Beroep te Antwerpen deed op 3 april 2017 een interessante uitspraak in dit verband.

Dhr. J.C. had een bestelbon ondertekend voor de aankoop van een keuken.

Vervolgens doken er problemen op met de vorige eigenaar van de woning die dhr. J.C. had aangekocht en waarin hij deze keuken wilde laten installeren. Hij liet dan ook aan de keukenwinkel weten dat hij zich genoodzaakt zag de overeenkomst inzake de bestelling van de keuken te annuleren.

Opeens vorderde de keukenwinkel een schadevergoeding t.b.v. 30% van de totaalprijs van de keuken. De keukenwinkel verwees voor deze vordering naar de algemene voorwaarden die zich op de achterzijde van de bestelbon zouden bevinden.

Dhr. J.C. nam deze bestelbon ter hand. Op de achterzijde van deze bestelbon bleken inderdaad de algemene voorwaarden te zijn aangebracht. In deze algemene voorwaarden bleek te staan dat dhr. J.C. in geval van annulering van deze bestelbon toch nog 30% van de totaalprijs van de keuken moest betalen aan de keukenwinkel.

Dhr. J.C. had echter nooit kennis gekregen van deze algemene voorwaarden. De verkoper had hem in het kader van zijn verkoopspraatje natuurlijk ook niet gewezen op het bestaan van enige algemene voorwaarden. Zo snel mogelijk ondertekenen was het enige dat er toe deed.

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat er sprake was van een opzegbeding in de verkoopovereenkomst met een zwaarwichtig karakter aangezien dhr. J.C. ondanks annulering nog 30% van de totaalprijs diende te voldoen. Ingevolge deze zwaarwichtigheid oordeelde het Hof dat de verkoper dhr. J.C. uitdrukkelijk op deze verkoopsvoorwaarden had moeten wijzen. Een enkele geschreven verwijzing in de bestelbon naar de op de achterzijde van de bestelbon afgedrukte verkoopsvoorwaarden volstond in de gegeven omstandigheden niet.

Hierdoor was er sprake van een tekort inzake de informatieverplichting die de verkoper heeft ten aanzien van consumenten overeenkomstig artikel 4 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming, op heden art. VI.2, 7o van het Wetboek Economisch Recht. Aangezien dit artikel geen sanctie bij inbreuk vooropstelt, bepaalde het Hof dat het aan haar toekwam om de meest gepaste sanctie op te leggen. In casu besliste het Hof dat aangezien er geen bewijs voorlag dat dhr. J.C. kennis had genomen van deze zware algemene voorwaarden, ze niet aan hem konden worden tegengeworpen. Hierdoor was dhr. J.C. de vergoeding t.b.v. 30% van de totaalprijs niet verschuldigd.

Wees steeds voorzichtig waar je je handtekening onder plaatst! Voor je het weet ben je gebonden aan meer dan je wilde. Laat ontwerpovereenkomsten steeds nalezen door een advocaat alvorens er je handtekening onder te zetten. Op deze manier ben je zeker dat je weet waar je voor tekent!

Wens je over te gaan tot een grote aankoop of een ander groot project? Ben je reeds op bovenstaande manier in de luren gelegd? Ben je op een andere wijze als consument in je belangen geschaad? Of ben je een onderneming die wenst te vernemen hoe je je klanten op afdoende wijze kan informeren? Contacteer dan ons kantoor. Wij helpen je graag verder.

Bron: Antwerpen 3 april 2017, RW 2017-18, 741-743.