UBO-register – een nieuw...

UBO-register – een nieuwe afkorting voor de aandachtige ondernemer

Deadlines zijn voor ondernemers geen onbekende, zo moet er op regelmatige basis een btw-aangifte gebeuren of voorafbetalingen in de vennootschap- of/en personenbelasting. Daarnaast zijn er ook deadlines die door hun inwerkingtreding een serieuze impact kunnen hebben. In het bijzonder kan er gedacht worden aan de GDPR-wetgeving, de nieuwe vennootschappen- & verenigingenwet, maar ook de inwerkingtreding van het UBO-register is een issue van 2019.

De term UBO of beter: ‘Ultimate Beneficial Owner’ is een initiatief uit 2017 dat werd ontwikkeld in de strijd tegen witwas en de financiering van terrorisme. Op 30.09.2019 zal het register volledige uitwerking verkrijgen.

Het register beoogt de uiteindelijke begunstigde van elke vennootschap (of is de term onderneming beter op zijn plaats) te bevatten.

Voor vennootschappen, die gebaseerd zijn op een aandeelhoudersverhouding, zal elke (on)rechtstreekse eigenaar van meer dan 25% van de aandelen in een vennootschap zich kenbaar moeten maken in dit register.

Ook vzw’s en stichtingen vallen hieronder, maar hier zullen de leden van de raad van bestuur zich kenbaar moeten maken.

Een element is gelijk voor alle ondernemingen, in dit register is er enkel plaats voor namen van natuurlijke personen. Shell-corporations of postbusbedrijven verliezen aldus een deel van hun functie.

De gegevens die moeten opgegeven worden zijn de volgende:

  • naam,
  • geboortedatum,
  • rijksregisternummer,
  • verblijfsadres,
  • nationaliteit en
  • omvang van de participatie

Voor velen een administratieve formaliteit die enige digitale kennis vereist, maar u – als ondernemer / bestuurder binnen een vzw – heeft er belang bij tijdig de nodige formaliteiten te vervullen. Een persoonlijke geldboete – in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid – gluurt om de hoek en kan oplopen van € 250 tot € 50.000.

Ziet u het bos door de digitale bomen niet meer, contacteer ons dan om tijdig de nodige stappen te ondernemen om de uiteindelijke begunstigden van uw onderneming, vzw of stichting kenbaar te maken. U wil immers niet de eerste zijn die wordt geviseerd door de fiscus.

Met uw ondernemingsnummer komen we al ver. En als er in de tussentijd blijkt dat bepaalde mandaten van zaakvoerders of bestuurders moeten vernieuwd worden, bent u er zelfs nog meer bij gebaat.