Uitwinningsvergoeding bij onts...

Uitwinningsvergoeding bij ontslag van een handelsvertegenwoordiger: algemene principes

Conform artikel 101 Arbeidsovereenkomstenwet heeft een handelsvertegenwoordiger bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door zijn werkgever recht op een uitwinningsvergoeding bovenop zijn opzeggingsvergoeding. De uitwinningsvergoeding is enkel verschuldigd indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De handelsvertegenwoordiger heeft cliënteel aangebracht, tenzij de werkgever kan aantonen dat uit de beëindiging van de overeenkomst geen enkel nadeel volgt voor de handelsvertegenwoordiger;
  • Tewerkstelling van meer dan één jaar;
  • De handelsvertegenwoordiger lijdt schade ten gevolge van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst.

Het gaat om een vergoeding van drie maanden loon en telkens één maand extra per vijf jaar dat de handelsvertegenwoordiger in dienst is geweest van zijn werkgever.

Hoe de rechtspraak precies bovenvermelde voorwaarden invult, leest u vanaf 25/08/2014 in de tekst: concrete invulling voorwaarden voor uitwinningsvergoeding.