Uitwissing van veroordelingen ...

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 1)

Uitwissing van veroordelingen

Art. 619 van het Belgische Wetboek Strafvordering bepaalt dat “Veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken.”

Concreet wil dit zeggen dat indien u in het verleden veroordeeld bent tot:

– een gevangenisstraf van maximum 7 dagen en/of een geldboete van maximum 25 euro;
Of
– een werkstraf van maximum 45 uur;
Bovenstaande veroordeling op basis van artikel 619 SV. na een termijn van 3 jaar automatisch op het uittreksel van uw strafregister gewist wordt.

U hoeft hiertoe geen procedure op te starten en ook geen kosten te betalen.

Bent u echter veroordeeld tot een hogere straf, dan gebeurt deze uitwissing op het uittreksel van uw strafregister niet automatisch en dient u zelf een procedure tot herstel in eer en rechten op te starten.

Voor meer informatie in verband met een procedure tot herstel in eer rechten, wordt u verwezen naar het tweede deel van dit artikel: “Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 2)”.