Verandering sinds 1 september ...

Verandering sinds 1 september 2018: bevoegdheid vrederechter

Op 30 mei 2018 werd de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet verandert onder andere de bevoegdheid van de Vrederechter zeer drastisch met ingang vanaf 1 september 2018.

Daar waar de Vrederechter voordien bevoegd was om kennis te nemen van geschillen tot 2500 euro, wordt deze bevoegdheid verhoogd tot vorderingen tot 5000 euro.

De wetgever wenst op deze manier de werklast van de rechtbanken van eerste aanleg, die voordien bevoegd waren voor elke vordering boven 2500 euro, te verminderen.

Eveneens zeer belangrijk is dat vonnissen van de vrederechter over vorderingen tot 2000 euro, steeds in eerste en laatste uitleg gewezen zullen worden.

Voor de wetswijziging bedroeg deze grens 1860 euro.

Tegen deze vonnissen kan men geen hoger beroep aanteken.

Het is aldus zeer relevant om, zeker in die gevallen waar geen hoger beroep mogelijk is tegen een negatief vonnis, optimaal uw rechten te vrijwaren in de procedure.

Ons kantoor staat u graag bij in dergelijke zaken.

Contacteer ons op het nr. 016/30.14.40 of via het e-mailadres info@advocaten-leuven.be

Bron: Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018, 45045.