Verandering vanaf 1 juli 2018:...

Verandering vanaf 1 juli 2018: verplicht alcoholslot

De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid past de wegverkeerswetgeving voor bepaalde aspecten aan.

Vooral de regelgeving omtrent het opleggen van een alcoholslot aan dronken bestuurders werd ingrijpend gewijzigd.

De reden hiervoor is duidelijk. Ongeveer 25 % van alle verkeersdoden in de Europese Unie is alcoholgerelateerd (zie ETSC, “Drink Driving: Towards Zero Tolerance”, april 2012).

Deze nieuwe regelgeving omtrent het alcoholslot trad in werking op 1 juli 2018, reden waarom men zich wel afdoende dient te informeren omtrent de impact hiervan.

Zo zijn rechters voortaan verplicht om een alcoholslot op te leggen aan overtreders met een alcoholconcentratie vanaf 1,8  promille , tenzij zij uitdrukkelijk motiveren waarom zij dit niet wenselijk achten voor de overtreder in kwestie.

In geval van alcoholrecidive vanaf 1,2 promille in het bloed moeten voortaan, naast het verplichte alcoholslot, ook de vier herstelexamens en een periode van minstens drie maanden vervallenverklaring worden opgelegd.

De rechter beschikt dan niet langer over de mogelijkheid om geen alcoholslot op te leggen.

Bij andere alcoholovertredingen vanaf 0,8 promille, bij dronkenschap en bij recidive met lagere promillages heeft de rechter de mogelijkheid maar niet de verplichting om een alcoholslot op te leggen.

In het geval de rechter een alcoholslot dient/ wenst op te leggen, kan hij het alcoholslot uitsluiten voor een of meerdere categorieën van voertuigen (behalve voor de categorie waarmee de overtreding werd begaan), indien hij uitdrukkelijk motiveert waarom deze beperking noodzakelijk is.

Wie veroordeeld is tot een alcoholslot, maar wordt betrapt op rijden zonder alcoholslot, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 500 tot 2.000 euro (of één van die straffen) én een rijverbod voor een periode die minstens even lang is als de periode waarin de geldigheid van het rijbewijs werd beperkt.

Het moge duidelijk zijn dat de rechter nog steeds een grote vrijheid heeft omtrent de concrete invulling van het opleggen van een alcoholslot.

Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door iemand die uw rechten ten volle kan behartigen.

Werd u betrapt met een glaasje te veel op? Loopt u het risico een alcoholslot opgelegd te krijgen?

Contacteer dan ons kantoor.

Bron:  Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, BS 15 maart 2018, 23236.