Vereffening van vennootschappe...

Vereffening van vennootschappen in één akte is opnieuw mogelijk

Bij wet van 02 juni 2006 werd de procedure tot vereffening van vennootschappen aanzienlijk verstrengd.
De bedoeling was om een einde te stellen aan vele misbruikpraktijken, waarbij vennootschappen in vereffening werden gesteld met als voornaamste doel aan schuldeisers te ontsnappen.
De wet voorzag dan ook in controle en opvolging door de rechtbank.

Het nadeel was dan weer een toegenomen werklast voor de rechtbanken en overdreven formalisme en kosten voor (kleine) vennootschappen waar eigenlijk niets te vereffenen viel.

De wet van 19 maart 2012 wil hieraan verhelpen.
Naast andere bepalingen voert het opnieuw de mogelijkheid in om een vennootschap in één akte te vereffenen.
Er zijn wel strikte voorwaarden!

  1. Er mag nog geen vereffenaar zijn aangesteld,
  2. De staat van activa en passiva geeft aan dat er geen schulden zijn,
  3. Alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en beslissen unaniem,
  4. De terugname van het actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

De vereffening in één akte zal dus zeker niet in alle gevallen mogelijk zijn en de verschillende verslagen moeten nog steeds worden opgesteld. Niettemin zal het voor vele vereffeningen een belangrijke vereenvoudiging betekenen.