Vergoedingsmogelijkheid voor s...

Vergoedingsmogelijkheid voor slachtoffers Zaventem en Maalbeek

Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij in totaal 35 mensen om het leven kwamen. Er waren ook vele gewonden, die zowel lichamelijk als emotioneel gekwetst waren.

Vele van deze gewonden of nabestaanden weten niet op welke manier zij vergoeding kunnen krijgen van de door hun geleden schade.

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders heeft na de aanslagen een loket opgericht, dat gericht is op vergoeding van slachtoffers van terrorisme.

Let wel, de Commissie kan financiële hulp toekennen maar dit zal nooit een integrale schadevergoeding zijn.

De tussenkomst kan worden toegekend voor schade die hoger is dan € 500 en kan gevraagd worden door het slachtoffer zelf of, in geval van overlijden of vermissing sinds meer dan een jaar, door de nabestaanden tot en met de tweede graad of personen die in duurzaam gezinsverband met het slachtoffer samenleefden.

Slachtoffers die financiële hulp wensen kunnen een verzoekschrift indienen bij de Commissie.

De voorwaarden om dit verzoekschrift bij de Commissie in te dienen zijn versoepeld voor de slachtoffers van de aanslagen. Het is in deze context niet langer nodig om eerst een klacht neer te leggen of om zich burgerlijke partij te stellen.

Bovendien zijn de bovengrenzen van de mogelijke vergoedingen verdubbeld.

Indien u vragen heeft over of advies wenst in te winnen omtrent het indienen van een verzoekschrift bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.