Verhoging opdeciemen in strafz...

Verhoging opdeciemen in strafzaken

Sinds 1 januari 2012 zijn de opdeciemen op alle strafrechtelijke geldboetes verhoogd.

Dit wil zeggen dat de geldboetes opgelegd door de strafrechter niet langer met 5,5 maar wel met 6 moeten worden vermenigvuldigd.

Deze regeling geldt wanneer de feiten gepleegd werden op of na 1 januari 2012.

Voor feiten gepleegd voor deze datum blijft de oude regeling bestaan.

Concreet betekent dit dat wanneer de strafrechter een geldboete van 110,00 € oplegt, deze in de praktijk zal neerkomen op een geldboete van 110,00 x 6 = € 660,00

Ook de verplichte bijdrage van € 25 aan het slachtofferfonds werd van € 137,50 naar € 150,00 verhoogd.

Deze verhoging geldt voor alle strafbare feiten die vanaf 1 januari 2012 worden berecht.