Verkrijgende verjaring –...

Verkrijgende verjaring – nu ook als actiemiddel in een gerechtelijke procedure

De figuur van verkrijgende verjaring heeft tot doel eigendom te verkrijgen over een onroerend goed, en dit als gevolg van een langdurig gebruik van voormeld goed.

Concreet kan het dertigjarig gebruik van een onroerend goed door een bezitter dewelke niet de eigenaar is van dat onroerend goed, er toe leiden dat deze laatste de eigendom van het onroerende goed in kwestie verkrijgt.

Evenwel was het voor lange tijd vaststaande rechtspraak dat de bezitter zelf geen actie kon ondernemen met het oog op het laten vaststellen van een eigendomstitel. Met andere woorden kon hij geen vordering instellen voor de bevoegde rechtbank teneinde zijn eigendom in rechte te doen laten vaststellen op grond van de verkrijgende verjaring.

Wat de bezitter wel kon was de verkrijgende verjaring inroepen als verweermiddel indien de juridische eigenaar het geschil hangende had gemaakt voor de bevoegde rechtbank.

Zolang de juridische eigenaar geen gerechtelijke stappen ondernam, bleef het zakenrechtelijk statuut van het onroerend goed dan ook in het luchtledige.

In de rechtspraak en rechtsleer ontstond alsmaar meer kritiek op deze zienswijze.

Heden heeft de wetgever voormelde kritiek erkend en een wetswijziging doorgevoerd.

Sinds de wetswijziging is het dan ook mogelijk voor de bezitter, aldus diegene die zich op de verkrijgende verjaring wenst te beroepen, om voortaan zelf een vordering in te stellen om voor recht te horen zeggen dat hij door het dertigjarig deugdelijk bezit eigenaar van het recht (lees: het onroerend goed) is geworden.

De bezitter dient met andere woorden niet langer het initiatief van de eigenlijke eigenaar af te wachten

Heb je bijkomende vragen of wens je een vordering in te stellen voor de bevoegde rechtbank, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be  dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.