Verlenging van de uitbreiding ...

Verlenging van de uitbreiding van de faillissementsverzekering tot 30 juni 2010

De economische crisis is nog niet helemaal achter de rug.
Het is dus nuttig om te herinneren aan het bestaan van de faillissementsverzekering en vooral aan de tijdelijke uitbreiding naar de verzekering voor zelfstandigen in moeilijkheden.

1. De Faillissementsverzekering
Dank zij deze verzekering behoudt u uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u dat jaar uw bijdragen moet betalen en krijgt u een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste twaalf maanden van € 920 (alleenstaanden) of € 1.213 met (gezinslast).
De volgende categorieën komen in aanmerking.

 • Zelfstandigen die failliet werden verklaard
 • Zelfstandigen die niet in staat zijn om hun schulden te vereffenen door kennelijk onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt
 • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard
 • Niet-handelaren die hun schulden niet kunnen betalen

Let wel : er zijn voorwaarden en de aanvraag (via uw sociaal verzekeringsfonds) dient tijdig te gebeuren.

2. Tijdelijke uitbreiding naar zelfstandigen in moeilijkheden.
Als een van de maatregelen ter bestrijding van de crisis, werd dit tijdelijk uitgebreid naar zelfstandigheden die in moeilijkheden verkeren en dus nog niet in faling zijn.

U komt in aanmerking als u zich in één van de volgende situaties bevindt.

 • U heeft de procedure gerechtelijke reorganisatie (zie : Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen) of een collectieve schuldenregeling opgestart.
 • Of u bevindt zich in de gevaarzone voor faling of kennelijk onvermogen vermits u beantwoordt aan minstens 2 van de volgende 6 situaties:
  • Uw omzet is met ten minste 50% gedaald tijdens het 3de of 4de kwartaal van 2008 of tijdens het 1ste van 2009 ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het jaar voordien.
  • Voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 komt minstens 50% van uw omzetcijfer van insolvabele zakenpartners, met name ondernemingen die failliet, in gerechtelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie verklaard werden – of nog – van zelfstandigen die voor de bewuste periode in collectieve schuldenregeling verklaard werden.
  • U heeft ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni 2009 een afbetalingsplan verkregen voor de betaling van persoonlijke BTW-schulden, schulden m.b.t. personenbelastingen, het sociaal statuut der zelfstandigen of RSZ-schulden.
  • U heeft tussen 30 juni 2008 en 31 december 2009 een vrijstelling van sociale bijdragen verkregen voor minstens twee kwartalen.
  • U kreeg tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2009 de deurwaarder aan huis voor de betaling van uw persoonlijke fiscale en/of sociale schulden (btw, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige of sociale bijdragen voor werknemers).
  • U heeft geen kaskrediet meer omdat uw bank dit tussen 30 juni 2008 en 31 december 2009 heeft opgezegd.

   U kan dus genieten van deze uitkering, zonder dat u uw activiteiten moet stop zetten.
   Vergeet ook niet dat indien u geniet van deze tijdelijke maatregel, u bij een eventueel later faillissement, niet meer in aanmerking kan komen voor de gewone faillissementsverzekering.
   Deze tijdelijke maatregel liep af einde 2009, maar werd nu verlengd tot 30 juni 2010!