Veroordeling Politierechtbank

Veroordeling Politierechtbank

Indien u door de Politierechtbank veroordeeld werd tot een rijverbod, zal de wijkagent u een paar maanden later persoonlijk kennis komen geven van uw rijverbod.

U dient uw rijbewijs op de griffie af te leveren ten laatste de 4e werkdag na deze betekening.

Het rijverbod neemt een aanvang de 5e werkdag na de betekening.

De wettelijke bepalingen terzake zijn gewijzigd en van toepassing op alle kennisgevingen betekend vanaf 1 juli 2014.

Bij de opgelegde geldboetes dient ook rekening te houden met het feit dat de geldboetes tegenwoordig vermenigvuldigd dienen te worden met 6.

Inien u veroordeeld wordt tot een geldboete van meer dan € 25,00 (x6 = € 150,00), dient u tevens een bijdrage aan het slachtofferfonds te betalen. Deze bijdrage bedraagt momenteel € 150,00.

De dienst der penale boeten maakt na het verstrijken van de beroepstermijn een overschrijvingsformulier over voor betaling van de geldboete, de bijdrage en de kosten.