Verplichte vermeldingen in ken...

Verplichte vermeldingen in kennisgeving rijverbod uitgesproken bij verstek

Wanneer u voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank niet zelf verscheen op de zitting, en u werd evenmin vertegenwoordigd door een advocaat, zult u bij verstek veroordeeld worden.

Indien de rechtbank u bij verstek veroordeelt, zult u nadien een kennisgeving van dit verstekvonnis per post ontvangen.

Werd u in dit verstekvonnis een rijverbod opgelegd, dan dient deze kennisgeving vanaf 1 september 2019 verplicht melding te maken van de rechtsmiddelen die openstaan tegen het verstekvonnis, van de termijnen om deze rechtsmiddelen aan te wenden en van de na te leven vormvoorwaarden.

Deze verplichting was vroeger niet in de Wegverkeerswet ingeschreven, wat door het Grondwettelijk Hof streng werd veroordeeld in een arrest van 4 oktober 2018.

De wetgever heeft daarna ingegrepen en de verplichte vermeldingen alsnog in de Wegverkeerswet ingeschreven.

Werd u veroordeeld door de politierechtbank en wilt u weten welke mogelijkheden u hebt om dit aan te vechten?

Ons kantoor staat u graag bij in dergelijke zaken.

Contacteer ons op het nr. 016/30.14.40 of via het e-mailadres info@advocaten-leuven.be