Verschijningen voor de rechtba...

Verschijningen voor de rechtbank bij echtscheiding onderlinge toestemming

Sedert 01/09/2014 is de Familierechtbank in werking getreden waardoor er ook enkele wijzigingen van kracht zijn geworden m.b.t. de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT).

Zo dienen partijen slechts één maal voor de rechtbank persoonlijk te verschijnen, waarbij zij alsdan aan de rechtbank bevestigen te willen scheiden.

Indien partijen op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot EOT reeds meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven (en de rechtbank heeft de persoonlijke verschijning van partijen niet bevolen) verloopt de procedure zelfs schriftelijk.

Partijen dienen alsdan niet langer persoonlijk te verschijnen.

In uitzonderlijke gevallen kan bovendien de rechtbank de partijen machtigen zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of een notaris.