Verzet in strafzaken

Verzet in strafzaken

Sinds Potpourri II (wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering) is het recht op verzet in strafzaken grondig hervormd.

Wanneer iemand vroeger niet aanwezig was ter zitting en dus bij verstek werd veroordeeld, kon deze persoon hier altijd verzet tegen aantekenen.

Dit absolute recht op verzet is nu afgeschaft.

In welbepaalde gevallen wordt het verzet als “ongedaan” beschouwd.

U kan enkel nog verzet aantekenen indien u een geldige reden had om afwezig te zijn ter zitting.

Indien u dus zonder een geldige reden van overmacht niet komt opdagen na een dagvaarding voor de rechtbank is er niet langer de mogelijkheid om nog in verzet te gaan.

Er rest u dan enkel nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.

Indien u dus zelf niet aanwezig kunt zijn ter zitting laat u zich best vertegenwoordigen door een advocaat.