Vlaamse Hinderpremie voor klei...

Vlaamse Hinderpremie voor kleine ondernemingen

Per decreet van 15 juli 2016 werd nu ook in Vlaanderen een tegemoetkoming uitgewerkt voor kleine ondernemingen (minder dan tien werknemers), die ernstige hinder ondervinden van openbare werken.

Een hinderpremie A en een hinderpremie B

Het decreet voorziet in 2 mogelijke premies.

Een hinderpremie A van maximaal € 2.000 die (eventueel vooraf) kan bekomen worden door ondernemingen die gedurende een bepaalde minimale periode ernstige hinder ondervinden.

Een hinderpremie B van € 80 per dag indien de onderneming een minimaal aantal dagen effectief gesloten is en beperkt tot een maximaal aantal te vergoeden dagen.

Echter, nog even geduld…

Het decreet bepaalt de basisvoorwaarden voor deze premies, maar niet meer dan dat. Het is de Vlaamse regering die een en ander nog concreet moet uitwerken, met name de procedure tot aanvraag, de toekenning, de uitbetaling en de eventuele terugvordering.

Overigens, het decreet voorziet dat de hoogte van de premies kan aangepast worden “in functie van de beschikbare begrotingskredieten”. Dit betekent allicht niet dat de premies kunnen verhoogd worden…

Samengevat: houd in het achterhoofd dat in de nabije toekomst (het zou gaan om juli 2017) er een Vlaamse tegemoetkoming voor ernstige hinder bij openbare werken kan bekomen worden.

Cfr. Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest (B.S. 6 september 2016)