Vlaanderen opnieuw veroordeeld...

Vlaanderen opnieuw veroordeeld door rechtbank voor gebrekkig luchtbeleid

Na de Voorzitter van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg veroordeelt nu ook de Brusselse beslagrechter Vlaams Minister Zuhal Demir op vraag van Greenpeace voor haar gebrekkig luchtbeleid.

Even terug in de geschiedenis:

Op 20 mei 2008 wordt een Europese luchtkwaliteitsrichtlijn aanvaard die grenswaarden inzake luchtkwaliteit vooropstelt. Als er een overschrijding is van deze grenswaarden, dient de overheid plannen op te stellen om deze periode zo kort mogelijk te houden (artikel 23).

Vlaanderen had dit reeds in 2010 moeten in orde brengen, maar vroeg uitstel tot 2015.

Wanneer er nadien weer niets gebeurt, stelt Greenpeace Vlaanderen in gebreke.

Greenpeace dagvaardde de Vlaamse Minister van Leefmilieu voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en verkreeg op 10 oktober 2018 vonnis waarbij de burgerlijke rechter van de rechtbank van eerste aanleg Vlaanderen veroordeelde om een luchtkwaliteitsplan op te stellen binnen het jaar om de periode van overschrijding van grenswaarden zo kort mogelijk te houden.

Dat plan werd door de Vlaamse Regering op 25 oktober 2019 goedgekeurd. Op vraag van Greenpeace kreeg dit plan een grote buis van de beslagrechter.

De burgerlijke rechter stelde reeds dat Vlaanderen een resultaatsverplichting had, maar er gebeurde veel te weinig.

Het nieuwe plan is nu door de beslagrechter beoordeeld en deze stelt :

“ (…)Blijkt duidelijk dat de dwangsomrechter van oordeel was dat een plan waarbij overschrijdingen van de grenswaarden zouden blijven bestaan tot de jaren 2020-25-30 en op sommige plaatsen zelfs tot na 2030, niet te beschouwen was als verenigbaar met de uit artikel 23 van de luchtkwaliteitsrichtlijn volgende plicht om maatregelen te nemen om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. “ (p.15)

Het nieuwe plan dat de mond vol heeft van “streven naar” leidt tot overschrijding van de grenswaarden tot zelfs na 2030, stelt de Brusselse beslagrechter.

“Voor verschillende maatregelen wordt er immers niet aangegeven binnen welke tijdskader elk van de voorgestelde maatregelen zullen worden uitgevoerd. Voorbeelden van maatregelen zonder tijdschema die door de vzw Greenpeace worden aangehaald en die niet ernstig worden betwist door het Vlaamse Gewest zijn onder andere het investeren in de netwerken, het realiseren van samenwerking tussen publieke en private spelers , het vergroenen van de bedrijfsvloot, de uitvoering van aanpassingen aan de ring van Antwerpen en Brussel, het onderzoeken van de actualisatie van de emissie-inschatting van bepaalde productgroepen en het implementeren van de maatregelen voor de uitfasering van oude en vervuilende stooktoestellen. “ (p.17).

De rechtbank is terecht streng en bevestigt de voorgaande veroordeling. Aldus moet het Vlaams Gewest sedert 7 november 2019 1.000 euro per dag betalen aan Greenpeace.
In de eerste periode tot 6 januari bedraagt dit reeds 61.000 euro, maar ondertussen loopt de dwangsom verder. Medio juli 2020 loopt dit bedrag al op tot ca 250.000 euro.

Ons kantoor dat optreedt voor de milieuorganisatie volgt dit uiteraard verder op. Indien u hierover vragen hebt, kan u ons bereiken op 016/30.14.40 of info@advocaten-leuven.be

U kan de Beschikking hier lezen.