Het voorlopig bewind: de touwt...

Het voorlopig bewind: de touwtjes in eigen handen houden door ze aan iemand anders te geven?

Het voorlopig bewind is een beschermingsmaatregel bij uitstek. In tegenstelling tot wat het voor sommigen mag lijken, kent het voorlopig bewind een zeer persoonlijke aanpak dewelke iedere keer op maat wordt gemaakt afhankelijk van de te beschermen persoon.

Deze beschermde persoon is een meerderjarige die om één of andere redenen niet in staat is om beslissingen te maken aangaande diens eigen persoon of goederen. Het kan daarbij gaan om een jongere met een mentale handicap, maar evengoed over een oudere die met fysieke dan wel mentale gezondheidsproblemen kampt.

De bewindvoerder wordt eigenlijk het hoofd, de armen en benen van de beschermde persoon. Belangrijk te weten is dat de bewindvoerder geen vrij spel heeft over de goederen en rechten van de beschermde persoon.

In eerste instantie moet de bewindvoerder het vertrouwen winnen van de Vrederechter om de hoedanigheid van bewindvoerder op zich te mogen nemen. Indien mogelijk zal de Vrederechter ten alle tijden opteren voor een bewindvoerder waarmee de beschermde persoon een persoonlijke band heeft.

Is dit niet mogelijk of zouden er familiale spanningen ontstaan, dan zal het bewind in handen worden gegeven aan een professionele bewindvoerder, vaak een advocaat. Het voordeel van een professionele bewindvoerder is dat familiale spanningen achterwege blijven en de bewindvoerder het reilen en zeilen van de rechtbank kent.

Ook tijdens de uitvoering van het bewind zal de bewindvoerder op regelmatige tijdsstippen verantwoording moeten afleggen bij de Vrederechter aangaande de uitgaven dewelke hij heeft verricht met de gelden van de beschermde persoon.

Bovendien dient de bewindvoerder voor bepaalde transacties verplicht voorafgaande machtiging te vragen aan de Vrederechter. Zonder deze machtiging kan de transactie niet worden verricht.

Een bewind kan een stap achteruit lijken voor de beschermde persoon, hij moet plots de touwtjes van diens eigen leven uit handen geven. Evenwel, het is net door een goed bewind dat de beschermde persoon de controle over diens leven behoudt, dit op onrechtstreekse wijze.

Heeft u verdere vragen over het voorlopig bewind, of denk u dat één van uw naasten bescherming nodig heeft, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016/30 14 40.