Vrijspraak voor vechtpartij op...

Vrijspraak voor vechtpartij op Oude Markt

Op datum van 25.06.2009 sprak de correctionele rechtbank een beklaagde vrij voor het toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen.

De feiten speelden zich af tijdens oudejaarsnacht op de Oude Markt te Leuven.

Beklaagde was samen met zijn broer op stap in Leuven om het nieuwe jaar in te zetten tot plots de broer van beklaagde betrokken geraakte in een vechtpartij. Beklaagde slaagde erin om zijn broer uit de vechtpartij weg te halen.

In het tumult dat ontstond, werd de broer van beklaagde uiteindelijk aangehouden en overgebracht naar het commissariaat op de Grote Markt te Leuven.

Beklaagde begaf zich achteraf naar het commissariaat om zijn broer te gaan bezoeken. Wanneer hij daar arriveerde, werd hij echter tot zijn grote verbazing zelf ondervraagd wegens verdenking van het toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen. Dit zou blijken uit de beelden afkomstig van de camera’s die op de Oude Markt aanwezig zijn.

Het openbaar ministerie dagvaardde beklaagde uiteindelijk ook voor het toebrengen van slagen of verwondingen op de zitting van 28.05.2009.

Zijn raadslieden, mr. Gerry Janssens en mr. Johan Verstraeten, vroegen op deze zitting de vrijspraak voor beklaagde op basis van de beelden. De beelden werden ook op de zitting getoond. Volgens mr. Gerry Janssens was op de beelden enkel te zien dat beklaagde herhaaldelijke pogingen had ondernomen om zijn broer weg te halen uit het ontstane tumult. Hij gebruikte hierbij geen geweld.

Het openbaar ministerie dat besefte dat het misdrijf ‘slagen of verwondingen’ misschien moeilijk te weerhouden was, poogde een herkwalificatie door te voeren naar het misdrijf ‘bedreiging door gebaren’.

In het vonnis dat de correctionele rechtbank op 25.06.2009 uitsprak, werd noch het misdrijf ‘slagen of verwondingen’, noch het misdrijf ‘bedreiging door gebaren’ weerhouden, waardoor beklaagde werd vrijgesproken. Volgens de rechter was op de beelden niet te zien dat beklaagde zich schuldig had gemaakt aan enig misdrijf.