Vruchtgebruik en naakte eigend...

Vruchtgebruik en naakte eigendom

Iedereen heeft er al wel eens van gehoord maar wat is dat eigenlijk?
Vruchtgebruik en naakte of blote eigendom?

Het Burgerlijk wetboek artikel 578 e.v. zegt:

Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden.
Vruchtgebruik wordt gevestigd door de wet of door de wil van de mens.
Vruchtgebruik kan worden gevestigd, of zuiver en eenvoudig, of voor een bepaalde tijd, of onder een voorwaarde.
Het kan worden gevestigd op alle soorten van roerende of onroerende goederen.

Vruchtgebruik is dus een constructie die gebruikt wordt om het recht van eigendom en het genot van de eigendom te verdelen.
De naakte eigenaar is degene die het goed bezit.
De vruchtgebruiker is degene die het genot van de eigendom heeft.

Naakte eigendom + vruchtgebruik = volle eigendom

Vruchtgebruik ontstaat meestal bij overlijden van een persoon. Zijn erfenis gaat dan naar naakte eigenaars (bv. zijn kinderen) en de vruchtgebruiker (bv. de langstlevende echtgenoot).