Waarborg – Huur

Waarborg – Huur

De Vrederechter van het kanton Aarschot besliste in een vonnis als volgt:

Conform art 1731 B.W. geldt het vermoeden dat het gehuurde goed zich in dezelfde staat bevindt als in het begin van de huur.

De sleutels werden afgegeven en de verhuurder maakte geen voorbehoud.

16 maanden na het einde van het huurcontract, terwijl er een nieuw huurder woont, kon volgens de Vrederechter niet meer vastgesteld worden in welke staat het appartement zich bevond bij het einde van het huurcontract.

De vordering tot huurschade werd afgewezen, de huurwaarborg werd in het voordeel van het huurder vrijgegeven.