Waarborg

Waarborg

Geen plaatsbeschrijving – Geen voorbehoud sleutels
Terug
De Vrederechter van het 3e kanton te Leuven beslist in een vonnis als volgt:

De huur werd op normale wijze beëindigd.

Er werd geen plaatsbeschrijving opgemaakt bij intrede van het huurcontract.

Er was evenmin een plaatsbeschrijving opgemaakt bij uittrede.

Conform art 1731 B.W. wordt de huurder vermoed het gehuurde goed in dezelfde staat te hebben ontvangen als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs dat door alle middelen van recht kan worden geleverd.

In casu heeft de verhuurder de sleutels ontvangen zonder enig verbehoud te formuleren.

De Vrederechter oordeelde aldus dat er geen huurschade aanwezig was en dat de waarborg integraal in het voordeel van de huurder diende te worden vrijgegeven.