Wanneer is er sprake van “ho...

Wanneer is er sprake van “hoogdringendheid” bij een schorsing van een omgevingsvergunning?

Bovenstaande vraag werd in het arrest van 11 januari 2024 met nummer RvVb-S-2324-0327 door de Raad voor Vergunningsbetwistingen beantwoord.

 

In deze zaak, waarin ons kantoor de exploitant mocht bijstaan oordeelde de Raad dat de vraag of er hoogdringendheid in het spel is grotendeels samenhangt met de uitvoering van de werken.

Zo stelde de Raad als volgt:

“Terwijl een vernietigingsarrest van de Raad retroactief (ex tunc) werkt, is een eventuele schorsing van de tenuitvoerlegging alleen op de toekomst (ex nunc) gericht. Zelfs wanneer de Raad de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing schorst, betekent dat niet meer dan het behoud van de huidige toestand. In de huidige toestand bestaat het (hoogte)parcours reeds en wordt het, weliswaar niet ononderbroken maar slechts in bepaalde periodes van het jaar, gebruikt, zo blijkt uit het administratief dossier en het uittreksel van de website van de tussenkomende partij.

Een schorsing van de bestreden beslissing kan geen nuttig effect meer hebben, gelet op het feit dat de uitvoering van de vergunde werken (loutere stedenbouwkundige handelingen) niet meer kan worden voorkomen.”

Wanneer de Raad oordeelt dat er geen hoogdringendheid bestaat, gaat zij niet over naar een onderzoek van de ernst van de middelen en wordt sowieso geen schorsing opgelegd.

Als verzoekende partij is het daarom aangewezen om te controleren in welke mate het om een regularisatievergunning gaat en de werken reeds zijn uitgevoerd, of de werken op heden nog worden uitgevoerd. Na het afwijzen van een schorsingsvordering wordt de verzoekende partij immers geacht afstand te doen van zijn vordering tot vernietiging van de omgevingsvergunning tenzij hij uitdrukkelijk een verzoek tot voortzetting instelt.[1]

Gelet op de techniciteit van de schorsing- en vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is het daarom aangeraden om u, of u nu vergunningshouder of verzoekende partij bent, te laten bijstaan door een raadsman.

Wordt u geconfronteerd met een schorsingsvordering vanwege een verzoekende partij of een wenst u een omgevingsvergunning te laten schorsen, dan kan u ons steeds contacteren voor verdere bespreking, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.

[1] Artikel 69 Procedurebesluit.