Wanneer pleegt men vluchtmisdr...

Wanneer pleegt men vluchtmisdrijf?

Conform artikel 33 van de Wegverkeerswet pleegt vluchtmisdrijf:

“1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest,

 hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

…de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.”

Eerst en vooral dient de bestuurder te weten dat hij of zij betrokken is in een verkeersongeval. Let op: de wetgever vereist niet dat men het ongeval moet veroorzaakt hebben.

Betrokken zijn bij een verkeersongeval is al voldoende.

Een tweede essentieel element van het misdrijf is het wegvluchten met de bedoeling zich te willen onttrekken aan de dienstige vaststellingen. De bestuurder wilt door te vluchten vermijden om gecontroleerd te worden op dronkenschap, alcoholintoxicatie, het hebben van een rijbewijs, …

U mag dus bijvoorbeeld wel de plaats van het ongeval verlaten om u te begeven naar het ziekenhuis als u gewond bent.

Vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf. Vanaf het ogenblik dat u de plaats van het ongeval hebt verlaten, en aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, pleegt u vluchtmisdrijf.

Ook als u zich nadien nog zou aangeven bij de politie, kan er dus sprake zijn van vluchtmisdrijf.

De wetgever heeft het plegen van vluchtmisdrijf streng bestraft.

Wanneer men enkel materiële schade heeft veroorzaakt en vluchtmisdrijf pleegt, zal men bestraft worden met een geldboete tussen 200 tot 2000 EUR (meer opdeciemen) of /en met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden.

Heeft het ongeval ook lichamelijke schade aangericht bij het slachtoffer, dan zal men bestraft worden met een geldboete tussen 400 en 5000 EUR (meer opdeciemen) of/ en met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar.

Er zal bovendien steeds een rijverbod worden opgelegd wanneer men vluchtmisdrijf pleegt.

Indien u vragen heeft over of advies wenst in te winnen omtrent de gevolgen van vluchtmisdrijf, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.