Wat doen bij huurschade?

Wat doen bij huurschade?

Laat tijdig een deskundige aanstellen.

Stel, u verhuurt een appartement/woning en op het einde van de huurovereenkomst wenst u de huurschade te laten vaststellen.

Hoe doet u dit op een correcte wijze?

In principe is de plaatsbeschrijving de eenvoudigste manier om dit te doen.

Artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat partijen verplicht zijn om bij aanvang van de huur een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen.
Deze plaatsbeschrijving moet worden opgesteld ofwel tijdens de periode dat het verhuurde goed nog onbewoond is, ofwel tijdens de eerste maand van de bewoning.

Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt er opnieuw een plaatsbeschrijving opgesteld en deze wordt vergeleken met de initiële plaatsbeschrijving.

Bereiken de partijen echter geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt.
Aldus kan de huurschade dan toch nog tegensprekelijk worden vastgesteld.

Als u huurder bent, hebt u natuurlijk totaal andere belangen. Dat vindt u in een andere tekst op onze site.